Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Erwin van Dulst. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. Erwin is heel lang lid geweest van onze waterpolo-afdeling en het doet ons veel verdriet om hem te moeten missen. 

A.s. zaterdag zullen wij onze thuiswedstrijden beginnen met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Erwin. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 24 oktober om 9.30 in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer. 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

erwin van dulst