De kwaliteit van een vereniging is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen de vereniging. Het bestuur heeft een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn helder geformuleerd en gelden als toetsingskader. Eigenlijk wordt geformuleerd wat voor de hand ligt, welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd en als spiegelbeeld: welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd.

SG WZC heeft deze regels zwart op wit staan. Er kunnen vele redenen zijn voor een lid om zijn of haar verhaal te doen bij een functionaris die een bijzondere positie heeft binnen de vereniging. Een plek binnen de vereniging waar haar of zijn verhaal veilig is. In de geformuleerde gedragsregels kunt u meer lezen over deze vertrouwenspersonen.

SG WZC Gedragsregels

1. Algemene gedragsregels:
Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten het zwembad te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. Dat wil zeggen dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders, bezoekers, zwembadpersoneel en met iedereen die bij SG WZC betrokken is.

2. Specifieke gedragsregels:

2.1 Ten aanzien van de accommodatie:

 • Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Zorg dat het zwembad na gebruik opgeruimd is. Coaches/trainers/aanvoerders en begeleiders zien hierop toe.

2.2 Ten aanzien van de kleedkamers/toiletruimtes:

 • Roken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Afval dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De kleedkamers en de douches dienen altijd opgeruimd achtergelaten te worden.
 • Coaches/trainers/aanvoerders, ouders en begeleiders zien hierop toe.

2.3 Ten aanzien van materiaalgebruik:

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.
 • E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt.
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.

2.4 Ten aanzien van het gedrag in het zwembad:

 • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de coach/trainer/begeleider dienen opgevolgd te worden.
 • De coach/trainer/aanvoerder/begeleider corrigeert onjuist gedrag van de leden.
 • De coach/trainer/aanvoerder/begeleider wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer/aanvoerder/begeleider dit met het bestuur.
 • Als lid van SG WZC spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.

2.5 Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen:

 • Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij SG WZC niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en gepast gedrag uiterst belangrijk.

Hoe om te gaan met de gedragsregels?

Indien nodig: probeer als lid de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als aanvoerder, coach en als teamlid in deze serieus. De club SG WZC, dat ben Jij! Er kunnen echter situaties zijn dat je er niet uitkomt en dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met onze vertrouwenspersonen. Deze zijn in te schakelen bij o.a. ongewenste omgangsvormen, waarbij je kunt denken aan onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie, vernedering en bedreiging. Zij weten hoe om te gaan met dergelijke problematiek en kunnen je helpen bij het zoeken van een oplossing en waar nodig treffen van maatregelen binnen de regels van de club.

Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan door de vertrouwenspersoon ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur maatregelen nemen.

De vertrouwenspersonen zijn:

 • Nydia van der Graaf
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Ronald van Loe / Nicoline Kuiper
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.