Schermafbeelding 2020 04 11 om 19.11.36

Aan Verenigingen met deelname aan bonds- en regiocompetitie waterpolo

 Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. 
Dit besluit geldt voor alle niveaus van alle disciplines binnen de KNZB. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport, waardoor wij dit besluit hebben genomen.

We leven op dit moment in een bijzondere, bizarre en onzekere periode, waarvan het einde niet in zicht is.
Belangrijkste voor nu is dat iedereen zich aan de regels blijft houden, zodat we een zo’n optimaal situatie kunnen creëren om de Corona-Virus/Crisis onder controle te krijgen.
Gelukkig passen de Nederlanders zich goed aan en zie in de wereld flexibiliteit groeien.

Ook wij als KNZB afdeling waterpolo willen in onze binding met de waterpoloverenigingen al het mogelijke doen om te roeien met de riemen die we hebben. Dat kan alleen met aanpassing en flexibiliteit van een ieder.

In de inventarisatieperiode hebben wij intensief overleg gepleegd met de alle betrokkenen binnen het waterpolo:

  • regio competitieleiding
  • voorzitters regiocommissie
  • diverse commissie en taakgroepen
  • alle (waterpolo)verenigingen

Uit de inventarisatie is duidelijk naar voren gekomen, dat alle betrokkenen ruimte willen bieden en krijgen in de afronding van de huidige competitie en de start van de nieuwe competitie.
Binnen het reglement wordt niet voorzien in een situatie zoals nu met de Corona-crisis. En wanneer het reglement niet kan voorzien, beslist het bondsbestuur - de landelijke competitieleider.

De waterpolocompetitie is als gevolg van het coronavirus stilgelegd. Het seizoen 2019/2020 kent dan ook geen kampioenen en automatische promovendi en degradanten. Dit betekent voor teams waar men al zeker van promotie dacht te zijn of promotie in aantocht was, een enorme teleurstelling. En vaak ook met grote gevolgen, zowel sportief als voor het voortbestaan van het team. 
Voor de SG zijn het aspiranten CJ, BM en EJ team wel onofficieel kampioen en wij hopen dit op een later tijdstip te kunnen vieren.
Voor de inrichting van de nieuwe competitie is besloten om verenigingen die daar op basis van de huidige stand van de competitie recht op hebben de mogelijkheid te geven om een verzoek tot promotie/degradatie in te dienen.
Hoewel ons heren 3 team niet bovenaan stond hebben wij als SG hen toch opgegeven om in aanmerking te mogen komen. Net als heren 5 die wel bovenaan staat, 

Verzoek tot coulance
Een bijzonder jaar zal ook een bijzonder vervolg moeten hebben. Voor de inrichting van de nieuwe competitie hebben wij gemeend om de betreffende verenigingen een keuze te laten maken en ruimte te bieden voor een verzoek tot coulance met betrekking tot promotie-degradatie. Inmiddels hebben deze verenigingen verzoeken ingediend. Zo goed als alle verzoeken worden gehonoreerd voor de competitie (regio en bond), waarbij slechts een paar uitdagingen binnen de regiocompetitie afhankelijk van de (voorlopige) inschrijving zijn.

Alle verenigingen met een verzoek tot coulance worden hierover apart geïnformeerd door de competitieleiding.
Wij hebben nog geen bericht ontvangen maar gaan er vooralsnog vanuit dat ons verzoek mbt heren 3 niet is gehonoreerd, ook al omdat dit niet binnen de gestelde regels valt. Heren 5 daarentegen zou volgens die regels wel promoveren, maar ook dat moet nog bevestigd worden.

De honorering van de verzoeken heeft (grote) invloed op de inrichting van de nieuwe competitie:

  • de indelingen per afdeling
  • keuze competitievorm / aantal teams per poule
  • PD aanpassing (korte en lange termijn)
  • competitiebepalingen
  • inschrijvingen teams
  • overschrijvingen

Indeling bondscompetitie
Voor de bond is inzichtelijk gemaakt welke teams in de afdelingen in concept ingedeeld zijn. Hierdoor weten alle verenigingen wat de stand van zaken is geworden met betrekking tot de aanvragen van coulance. 
In de bijlage (hieronder)  vinden jullie deze concept indeling voor de bondsccompetitie. De indelingen van de regio- competitie wordt op een later tijdstip door de regio competitieleiders gecommuniceerd.

In de komende periode worden de gevolgen en conclusies in kaart gebracht. Door een variabele aantal teams per poule zal voor iedere afdeling een keuze worden gemaakt. Dit heeft uiteraard consequenties voor de speeldagenkalender en deze al dan ook eerst aangepast moeten worden. Hierbij worden ook keuzes meegenomen om naast de reguliere competitie wel of niet de Play-Off, Bekercompetitie, etc. te organiseren.

Bepalingen
Voor de nieuwe competitie worden de conceptbepalingen uiterlijk volgende week gepubliceerd worden. De promotie-degradatie regeling voor de competitie wordt later gecommuniceerd, aangezien deze eveneens afhankelijk is van de verschillende poule-indelingen. Ook willen wij op een zo’n kort mogelijke termijn naar de optimale competitieboom.

Inschrijving teams
In deze moeilijke periode, waarbij het verenigingsleven in 1 klap tot stilstand is gekomen, willen wij ook vooruit denken, kijken en handelen. De inschrijving voor teams voor de bonds- en regiocompetitie zal in de gebruikelijke periode plaats vinden.
Omdat we nu niet weten hoe de Corona-tijd gaat lopen, is wel besloten om de definitieve inschrijving voor teams iets te verlengen. Namelijk van 1 mei tot en met 15 juni

Overschrijvingen
De inschrijvingen van teams hangt samen met de overschrijvingen. Voor alle divisies en klassen (bond en regio) geldt een uiterlijke overschrijvingsdatum van 12 juni

Blijf gezond en houd je aan de regels!

Aldus het bericht van de KNZB

 

Concept Indeling seizoen 2020 2021Concept Indeling seizoen 2020 2021heren kopie

Concept Indeling seizoen 2020 2021heren2 kopie