Boy en Kevin

 Zoals eerder bekend is gemaakt, neemt Kevin afstand van zijn rol als Hoofdtrainer Jeugd die hij de afgelopen 2 jaar heeft vervuld. ‘De afgelopen twee jaar waren leuk en een hele ervaring! We hebben veel doelen bereikt en hebben met z’n allen veel geleerd. Daarom is voor mij dit hoofdstuk ook afgesloten. Daarom wil ik deze gelegenheid gebruiken om een aantal dingen te zeggen en mensen in het zonnetje te zetten’, aldus Kevin.

De afgelopen tijd heeft hij veel nagedacht en met hem vele anderen waarschijnlijk. Door de huidige omstandigheden in de maatschappij voelde Kevin zich genoodzaakt om eens goed in de spiegel te kijken en zijn doelen in het leven bij te stellen. De afgelopen twee jaar zijn hem natuurlijk vele dingen opgevallen. Kevin denkt dat we met z’n allen trots mogen zijn over hoe het gaat binnen onze mooie vereniging! Het motto: De jeugd heeft de toekomst wordt steeds meer zichtbaar en heeft ook zijn effecten. Dat doet hem veel deugd. Daarnaast is het respect dat iedereen voor elkaar heeft mooi om te zien. 

Plezier hebben is het belangrijkst, aldus Kevin. Vooral bij de jongste jeugd. Als zij dit plezier weten te behouden en zich niet 100% focussen op prestatie zullen zij behouden kunnen worden voor de club en zal dit op latere leeftijd veel opleveren voor zowel henzelf als voor de club. Want zonder plezier kan je niet presteren! Dus plezier moet altijd voorop staan bij de jonge kinderen en daar hebben wij, ouders, coaches en trainers allemaal een aandeel in. Op latere leeftijd kan er gekeken worden naar het belangrijker maken van de prestaties.

Dat is eigenlijk wat binnen de vereniging de afgelopen twee jaar ook het standpunt is geweest en waar Kevin zelf ook erg aan heeft moeten wennen. Maar zoals hij aangeeft hierdoor is er bereikt wat het doel was en zelfs meer.

Verder wil Kevin een aantal mensen bedanken en in het zonnetje zetten. Zonder deze mensen had hij nooit kunnen doen wat hij de afgelopen twee jaar gedaan heeft, volgens eigen zeggen.

Als eerste Astrid & Martin. ‘Zij hebben mij de kans gegeven om het beleid uit te zetten wat we voor ogen hadden. Zonder hun steun en inzet was dit nooit gebeurt. Zij hebben mij ook geholpen waar het nodig was. We hebben met z’n allen mooie momenten meegemaakt maar ook mindere.  Die hebben we met veel zweet en af en toe bloed en tranen weten te doorstaan’.

Daarnaast, aldus Kevin, heeft hij onwijs veel respect voor de jeugdcoördinatoren die het de afgelopen jaren vol hebben gehouden met hem ?. Zonder coördinatoren is de rol van Hoofdtrainer Jeugd niet te vervullen. Daarom wil Kevin Liset, Jennifer & Chantal heel erg bedanken voor alle moeite die zij hebben gedaan de afgelopen jaren om alles te regelen, na te vragen en uit te voeren!

Tot slot wil Kevin zijn broertje, Boy, veel succes wensen de aankomende tijd. Hij weet dat het goed komt want zij denken beide hetzelfde over polo en hebben dezelfde passie ervoor. Weet dat je altijd bij Kevin terecht kan Boy, voor hulp of voor zijn mening. Echter Kevin heeft er alle vertrouwen in dat je het goed gaat doen en dat je de jeugd goed gaat begeleiden naar een mooie toekomst!

Namens Kevin, iedereen nogmaals bedankt voor de afgelopen twee jaar en hij hoopt dat iedereen snel weer langs de badrand te zien is voor mooie en spannende polowedstrijden en natuurlijk in het clubhuis om weer lekker ouderwetse met elkaar veel gezelligheid en feestjes te creëren.